Történelem
Erről Csapó jelentése így szól:
"Mi minden tétovázás és alku nélkül, egy pár szó parancsra megtörténvén, két generális, Róth és Phillipovich, 3 stabális, és mintegy 50 tiszt, továbbá 12 ágyú, a töltényszerekkel és öt zászló, végül 7500 közkatona, és altiszt a mai napon elfogatott és fogollyá tétetett."
Kossuth október 13-án az Országos Honvédelmi Bizottság nevében Sztankovánszky Imréhez, Tolna Vármegye főispánjához, intézett levelében az Ozorai Diadalt a "Haditörténelemben csaknem páratlan győzelemnek minősíti".

Ozora életében két híres és ismert költő is jelentős szerepet játszott, illetve a megállapítás fordítva is igaz, életük egy-egy jelentős állomása Ozora.
Időrendben először Petőfi Sándor nevét kell említeni, aki mint vándorszínész érkezet a faluba 1841. július 31-én. Sepsy Károly társulatához szerződve Ozorán lépett fel először, mint vándorszínész, Gvadányi: A peleskei nótárius című művében. Három szerepet is játszott, s egyéb feladatai közé tartozott, hogy az előadás után viharlámpával kísérte haza a ténsasszonyokat.

Innen a társulat Cecére ment, s itt írta meg a költő a Színésszé lettem című versét. Fellépésének színhelye a község központjában lévő Nagyvendéglő épülete volt, amelynek falán az eseményt emléktábla őrzi.

1 | 2 | 3 |4

Polgármesteri Hivatal Cím: H-7086 Ozora, Szabadág tér 1.

Telefon: 06-74/598-001, 06-74/598-001

E-mail: hivatal@ozora.hu


A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8-12 óráig
szerda: 8-12 óráig
péntek: 8-12 óráig


Falugazdász ügyfélfogadása minden szerdán: 8-16 óráig