Történelem
Ebből arra lehet következtetni, hogy abban az időben Ozora a környék legnagyobb települése volt. A község első írásos emléke 1009-ből származik, a pécsi püspökség alapítólevélében fordul elő. A XI-XIII. században az Árpádkori Ozora életéből kevés írott emlék maradt. Ozora első földesura Sólyági Sándor ispán volt. 1325-ben már Ozora néven szerepel, s ezt az előnevet a család mindvégig meg is tartja. Virágkorát az 1400-as évektől éli, 1399-ben veszi feleségül az Ozorai főnemesi család utolsó leánytagját Borbálát Zsigmond király Firenzéből származó fiatal és tehetséges hadvezérre Filippo Scolari, akit attól kezdve Ozorai Pipo néven ismer a magyar történelem. Személye meghatározó volt a középkori Ozora életében. 1416-ban kap engedélyt a várkastély építésére, s ehhez Itáliából hozat építészeket, kőfaragó mestereket, akik egy cseppnyi Itáliát varázsoltak a tolnai dombok közé. Bővebben >>>
Pipo halála után Ozora a Héderváriaké, majd enyingi Török Bálinté lesz, tőle a törökök kezére kerül, majd a török hódoltság után az Eszterházyak birtoka lesz.

A község az 1848-as Ozorai Diadallal írta be magát az egyetemes magyar történelembe. A fiatal honvédsereg Pákozd-Sukorónál megveri Jellasich csapatait, a segítségére érkező Róth és Phillipovich elkésik, visszafordulnak Ozora felé, mert más irányba minden út le van zárva. Tolna megye közgyűlése a tolnai nemzetőrök és az Ozorai, valamint környékbeli népfelkelők parancsnokával az Őrnagyi ranggal "feldíszített" Csapó Vilmost nevezte ki. Csapó, hogy a túlerőben lévő ellenséget megtévessze, hadicselt eszelt ki. Heves puskatűzzel fogadja őket, a környező dombokon pedig tábortüzek sokaságát gyújtatja. A visszavonuló Róth és Phillipovich először szabad elvonulást kér, majd fenyegetőzik, de mindhiába. A gyűrű szorul, s a két generális 1848. október 7-én leteszi a fegyvert.

1 | 2 | 3 | 4

Polgármesteri Hivatal Cím: H-7086 Ozora, Szabadág tér 1.

Telefon: 06-74/598-001, 06-74/598-001

E-mail: hivatal@ozora.hu


A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8-12 óráig
szerda: 8-12 óráig
péntek: 8-12 óráig


Falugazdász ügyfélfogadása minden szerdán: 8-16 óráig