Rendeletek

Szám Polgármesteri határozatok
24/2020. 4/2017(01.16) Önkormányzati határozat módosításáról
25/2020. Ozora Község Önkormányzata
26/2020. dr. Kuti István r. ezredes rendőrkapitányi kinevezésének véleményezése
27/2020. Törvényességi felhívás
28/2020. Közterületre vonatkozó díj mértékének felülvizsgálata
29/2020. Ozorai Mesevár Óvoda tekintetében rendkívüli szünet elrendelése
30/2020. Ozorai piac bezárása
31/2020. Művelődési ház, valamint a Könyvtár működésének felfüggesztése
32/2020. Ozora Község Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a vészhelyzetre tekintettel
33/2020. Turós Istvánné 7086 Ozora, Enyingi utca 52 szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
34/2020. ….
35/2020.
36/2020. ….
37/2020. ….
38/2020. Vis major pályázat benyújtása (7086 Ozora, Dózsa utca )
39/2020. Ozora Község Önk. önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
40/2020.
41/2020. Forgalomkorlátozás megszüntetése
42/2020.
43/2020. Gubritzky Gyuláné önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítása
44/2020. “Ozora konyha” Alapító okiratának elfogadása
45/2020. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
46/2020.
47/2020.
48/2020.
49/2020. Ozora Község Önk. fenntartásában működő Ozora konyha -mint önálló költségvetési intézmény- intézményvezetői kinevezése
50/2020. 1565 hrsz-en jogtalanul elhelyezett torlasz (kőkocka) eltávolítására kötelezés
51/2020. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való kilépés
52/2020. 2020. évi lakossági csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhet pályázat benyújtása
53/2020. Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének biztosításáról (7086 Ozora, Bezerédi utca 893 hrsz felújítása)
186/2020. Ozora Község Önk., önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
187/2020. Ozora Község Önk. Képviselő-testületének 156/2020 (IX.30) határozatának módosítása az Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása módosításáról
188/2020. Köztemetőre vonatkozó díj mértékének felülvizsgálata
189/2020. Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás Társulási megállapodásának módosítása
190/2020. Tamási és Környéke Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásának módosítása
191/2020. Ozora Község Önk. 2021. évi belső ellenőrzési témájának meghatározása
192/2020. Népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítása
193/2020. Répás Gizella 7086 Ozora, Várhegy utca 39. szám alatti lakos ingatlanvásárlás ügye Ozora, 1556 hrsz-ú ingatlan tekintetében
194/2020. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj támogatásban részesülőkről
195/2020. DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
196/2020. Stadler Gyula 7086 Ozora, Várhegy utca 34. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése öregségi nyugdíj korhatár elérése okán
197/2020. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja, által Ozora telephely vonatkozásában készült 2019 évi szakmai beszámolójának elfogadása
198/2020. Ozora Község Önk 2019. évi Kulturális Beszámolójának elfogadása
199/2020. Ozora Község Önk. Képviselő-testületének 2021 évi. munkaterve
200/2020. Társulásban végzett munkáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadása
201/2020. Beszámoló a lakóhely – Ozora település – környezeti állapotáról
202/2020. Ozora Község Településszerkezeti tervének elfogadása
203/2020. Ozora Község Önk. 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
204/2020. Ozora Község Önk. 2021-2024 évi. stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása
205/2020. A Tamási Tankerületi Központ (7090 Tamási, Szabadság utca 29.) által megküldött – “a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről 2021/2020 tanév” tervezetének véleményezése
206/2020. 2021. évi járási STARTMUNKA közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági programelem önerejének biztosítása
207/2020. Simontornya és Térsége Sürgősségi Betegellátás Biztosító Önkormányzati Társulás új Szolgáltatási Szerződésének elfogadása
208/2020. Ozora Község Önk. Képviselő-testületének 109/2020 (VIII.27) határozatának visszavonása
209/2020. Ozorai Települési Értéktár Bizottság módosított szervezeti és működési szabályzata
210/2020. Törvényességi felhívás Ozora Község Önk. Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvére és működésére (TOB/22/661-1/2020)
211/2020. Ortner Lászlóné 7086 Ozora, Koppány utca 23. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszony létesítése (karbantartó munkakör Ozora Konyha intézménynél)
Szám Képviselő-testületi határozatok Szám Képviselő-testületi határozatok
54/2020. Határozat
55/2020. Határozat
56/2020. Határozat
57/2020. Határozat
58/2020. Határozat 59/2020. Határozat
60/2020. Határozat
61/2020. Határozat
62/2020. Határozat
63/2020. Határozat
64/2020. Határozat 65/2020. Határozat
66/2020. Határozat
67/2020. Határozat
68/2020. Határozat 69/2020. Határozat
70/2020. Határozat
71/2020. Határozat
72/2020. Határozat 73/2020. Határozat
74/2020. Határozat 75/2020. Határozat
76/2020. Határozat 77/2020. Határozat
78/2020. Határozat 79/2020. Határozat
80/2020. Határozat 81/2020. Határozat
82/2020. Határozat 83/2020. Határozat
84/2020. Határozat 85/2020. Határozat
86/2020. Határozat 87/2020. Határozat
88/2020. Határozat 89/2020. Határozat
90/2020. Határozat 91/2020. Határozat
92/2020. Határozat 93/2020. Határozat
94/2020. Határozat 95/2020. Határozat
96/2020. Határozat 97/2020. Határozat
98/2020. Határozat 99/2020. Határozat
100/2020. Határozat 101/2020. Határozat
102/2020. Határozat 103/2020. Határozat
104/2020. Határozat 105/2020. Határozat
106/2020. Határozat 107/2020. Határozat
108/2020. Határozat 109/2020. Határozat
110/2020. Határozat 111/2020. Határozat
112/2020. Határozat 113/2020. Határozat
114/2020. Határozat 115/2020. Határozat
116/2020. Határozat 117/2020. Határozat
118/2020. Határozat 119/2020. Határozat
120/2020. Határozat 121/2020. Határozat
122/2020. Határozat 123/2020. Határozat
124/2020. Határozat 125/2020. Határozat
126/2020. Határozat 127/2020. Határozat
128/2020. Határozat 129/2020. Határozat
130/2020. Határozat
131/2020. Határozat
132/2020. Határozat
133/2020. Határozat
134/2020. Határozat
135/2020. Határozat
136/2020. Határozat 137/2020. Határozat
138/2020. Határozat 139/2020. Határozat
140/2020. Határozat 141/2020. Határozat
142/2020. Határozat 143/2020. Határozat
144/2020. Határozat
145/2020. Határozat
146/2020. Határozat
147/2020. Határozat
148/2020. Határozat 149/2020. Határozat
150/2020. Határozat 151/2020. Határozat
152/2020. Határozat 153/2020. Határozat
154/2020. Határozat 155/2020. Határozat
156/2020. Határozat
157/2020. Határozat
158/2020. Határozat
159/2020. Határozat
160/2020. Határozat
161/2020. Határozat
162/2020. Határozat
163/2020. Határozat
164/2020. Határozat
165/2020. Határozat
166/2020. Határozat
167/2020. Határozat
168/2020. Határozat
169/2020. Határozat
170/2020. Határozat
171/2020. Határozat
172/2020. Határozat
173/2020. Határozat
174/2020. Határozat
175/2020. Határozat
176/2020. Határozat
177/2020. Határozat
178/2020. Határozat
179/2020. Határozat
180/2020. Határozat 181/2020. Határozat
182/2020. Határozat 183/2020. Határozat
184/2020. Határozat 185/2020. Határozat
Dátum Rendeletek
1/2021. Ozora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
2/2021. Köztisztaság fenntartásáról
3/2021. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről
4/2021. Ozora Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021. Ozora Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
6/2021. Tanyagondnoki szolgálat
7/2021. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021. Ozora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2021. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2016 (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. A gyermekek napközbeni ellátásáról
11/2021. Tanyagondnoki szolgálat ellátásáról
12/2021. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2021. Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (III.20) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2021. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. Szociális célú tűzifa támogatás
16/2021.

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2021. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működlési szabályzatáról szóló 3/2020 (III.20) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2021. A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII.31) önkormányzati rendelet módosításáról.
19/2021. Ozora Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2021. (XII.14) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dátum Határozatok
1/2021. Határozat
2/2021. Határozat
3/2021. Határozat
4/2021. Határozat
5/2021. Határozat
6/2021. Határozat
7/2021. Határozat
8/2021. Határozat
9/2021. Határozat
10/2021. Határozat
11/2021. Határozat
12/2021. Határozat
13/2021. Határozat
14/2021. Határozat
17/2021. Határozat
18/2021. Határozat
19/2021. Határozat
20/2021. Határozat
21/2021. Határozat
22/2021. Határozat
23/2021. Határozat
24/2021. Határozat
25/2021. Határozat
26/2021. Határozat
27/2021. Határozat
28/2021. Határozat
29/2021. Határozat
30/2021. Határozat
31/2021. Határozat
32/2021. Határozat
33/2021. Határozat
34/2021. Határozat
35/2021. Határozat
36/2021. Határozat
37/2021. Határozat
38/2021. Határozat
39/2021. Határozat
40/2021. Határozat
41/2021. Határozat
42/2021. Határozat
43/2021. Határozat
44/2021. Határozat
45/2021. Határozat
46/2021. Határozat
47/2021. Határozat
48/2021. Határozat
49/2021. Határozat
50/2021. Határozat
51/2021. Határozat
52/2021. Határozat
53/2021. Határozat
54/2021. Határozat
55/2021. Határozat
56/2021. Határozat
57/2021. Határozat
58/2021. Határozat
59/2021. Határozat
60/2021. Határozat
61/2021. Határozat
62/2021. Határozat
63/2021. Határozat
64/2021. Határozat
65/2021. Határozat
66/2021. Határozat
67/2021. Határozat
68/2021. Határozat
69/2021. Határozat
70/2021. Határozat
71/2021. Határozat
72/2021. Határozat
73/2021. Határozat
74/2021. Határozat
75/2021. Határozat
76/2021. Határozat
77/2021. Határozat
78/2021. Határozat
Dátum Rendeletek
1/2022. Ozora Község Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről
2/2022. Ozora Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2022. Ozora Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2022. Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2022.
6/2022. A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2022. A szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről
Dátum Rendeletek
1/2023. A 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.2.) számú rendeletének  I. számú módosításáról
2/2023. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2023. 2023. évi költségvetésről
4/2023. 3/2020  (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5/2023. Közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről
6/2023. 3/2020  (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7/2023. A temetőkről és a temetkezésről
8/2023. a települési támogatásokról, szociális ellátások helyi szabályairól
9/2023. az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2023. Ozora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2023. 3/2020  (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
12/2023. az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések megállapításáról
13/2023. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2023. a települési támogatásokról, szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2023. a szociális célú tüzifa támogatás feltételeiről
16/2023. a települési támogatásokról, szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2023. a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról