Hírdetmény

Az új koronavírus a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat. A Kormány nem hagy magára egyetlen fogyatékos személyt sem, és kiemelten gondoskodik róluk. Az Önkormányzat biztosítja a fogyatékos személyek és gondozóik számára azt a kommunikációs csatornát, ahol szükség esetén segítséget kérhetnek. A szociális intézményrendszer igény szerint gondoskodik a támogatásról, a fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítését szolgáló áruk, szolgáltatások, így különösen megfelelő élelmezésük, étkeztetésük, tiszta rendezett környezetük, ruházatuk biztosításáról, bevásárlásaik intézéséről, a fertőződést megakadályozó higiénés eszközök biztosításáról, a higiénés szabályok megismertetéséről – amennyiben szükséges –, biztosítja a folyamatos gyógyszerellátottságot. A fogyatékos személyek ellátásával kapcsolatos kérdésekkel, segítségkéréssel a 06-30/302-91-26 vagy 06-74/598-006-os telefonszámon jelentkezhetnek.

Ozora, 2020. 04. 07.

Nagy Istvánné polgármester