Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvoda Fenntartó Társulása
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Ozorai Mesevár Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. Letöltés

OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2021. (VIII. 10.) önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosításáról. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A településrendezési eszközök véleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – 2021. 09.22-ig (15 nap a kihirdetéstől) juttathatják el elektronikus levél útján a polgarmester@ozora.hu e-mail címre, illetve postai úton az Ozora Község Polgármesteri Hivatal 7086 Ozora, Szabadság tér 1. címre.

 

Letöltés

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság – „SIÓ VIZES ÉLŐHELY KOMPLEX ELŐKÉSZÍTÉS” pályázattal kapcsolatos  – előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az ügyben készült TOG/81/00781-28/2021 számú határozat megtekinthető az alábbi linken.

Határozat

Tájékoztató  „Felelős állattartás elősegítése” című pályázatról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” c. pályázati felhívásra.
A pályázat keretein belül a kutyák és macskák ivartalanítását és a pályázat keretében ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását és a kutyák transzponderrel (chip) történő jelölését lehet megvalósítani.
A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak csatolnia kell az igényfelmérő ívet is az állattartó aláírásával.
A fentiek alapján kérjük, hogy azok az állattartók, akik a pályázati lehetőséggel élni szeretnének, az aláírása céljából 2021. július 16-ig (péntek) 10 óráig jelentkezzenek Ozora Község Önkormányzatában ügyfélfogadási időben.
Nagy Istvánné
polgármester

Országos Vízügyi Főigazgatóság – „SIÓ VIZES ÉLŐHELY KOMPLEX ELŐKÉSZÍTÉS” – előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

A közlemény megtekinthető az alábbi linken a kérelem és a  mellékletei, pedig a Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőben.

Közlemény