Bizottságok

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnökeképviselő
Tagjaiképviselő
képviselő
tag
tag
2. SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Elnökeképviselő
Tagjaiképviselő
képviselő
tag
tag

RENDELET-TERVEZETEK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE

RENDELET-TERVEZETEK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE Ozora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2020.(III.20.) számú a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében elfogadta az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat. Ezáltal az Önkormányzat biztosítja, hogy a Képviselő-testület elé kerülő egyes rendelet-tervezetek széles körben megismerhetőek legyenek, azokról véleményt lehessen nyilvánítani. Az eljárási szabályok itt megtekinthetők.
Ozora Község honlapjának “Önkormányzat” oldalán a „Rendelet-tervezetek Társadalmi Egyeztetése” cím alatt lesznek elérhetőek az egyeztetéssel érintett önkormányzati rendelet-tervezetek, melyekre a jegyzo@ozora.hu e-mail címen, vagy Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címzett levélben (7086 Ozora, Szabadság tér 1.) – neve vállalása mellett – bárki észrevételt tehet. A beérkezett véleményekről összefoglaló készül, melyet szintén közzéteszünk. A vélemény-nyilvánításra rendelkezésre álló határidőt a tervezetek mellett jelöljük.
Tájékoztatom a véleményezőket, hogy
– a véleményező nevének feltüntetése nélkül, továbbá
– a jó erkölcsbe ütköző, a becsület csonkítására alkalmas kifejezést tartalmazó, jó hírnevet sértő vélemény nem kerül figyelembevételre a rendelet előkészítése során.

Pusztai Beáta
jegyző