Az avar és a kerti hulladék égetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2023. (X. 19.) önkormányzati rendeletével módosította a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltakat, mely módosítást követően az alábbi rendelkezések az irányadóak az avar és a kerti hulladék égetésére:

 

„24. §

(1)       Az avar és kerti hulladék (pl.: levelek, ágak, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható, úgy a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.

(2)      A lakóingatlanoknál és azok környezetében zöld hulladékot égetni kizárólag március 1. és április 30. napja, valamint szeptember 1. és november 30. napja között keddi és csütörtöki napokon lehet, 15:00 és 18:00 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(3)       Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Égetni kizárólag olyan területen lehetséges, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, illetőleg vagyoni- és környezeti kárt nem okozhat.

(4)       A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy a területen parázs ne maradjon.

(5)       Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, valamint veszélyes hulladékot (így műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, ruhaneműt, kábeleket, vezetékeket, stb.).”

 

Tisztelettel kérjük a Lakosságot a fentiek betartására!