2023. ÉVI ÉLELMISZER CSOMAG TÁMOGATÁS

ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

TÁMOGATÁS

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az élelmiszer vásárlásra jogosító vásárlási utalvány
támogatás iránti
kérelem
2023. október 24. és 2023. november 6. napja között
nyújtható be
Ozora Község Önkormányzatánál
(7086 Ozora, Szabadság tér 1.).

 

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek,

a benyújtási határidő jogvesztő!

 

 

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról, szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint:

 

10. Élelmiszer csomag támogatás

 

  1. §

 

(1)       Az önkormányzat évi egy alkalommal (karácsony előtt) 5.000,- Ft értékű élelmiszervásárlásra jogosító vásárlási utalvány támogatást nyújt annak

 

a) a településen lakóhellyel rendelkező 70 év feletti nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap húszszorosát.

b) a településen lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermeket nevelő családok részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hússzorosát.

c) a településen lakóhellyel rendelkező, október hó első napján az önkormányzattal közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hússzorosát.

 

(2)       A (1) bekezdés szerinti juttatásokat háztartásonként, egy jogcímen egy jogosult részére lehet megállapítani.

 

(3)       Az élelmiszer csomag támogatás kérelemre nyújtható, a kérelmet a tárgyév október 24. napjától kezdődően november 6. napjáig lehet benyújtani.

 

(4)       A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, a benyújtási határidő jogvesztő.

 

Kérelem