2023. ÉVI ÉLELMISZER CSOMAG TÁMOGATÁS ISMÉT

2023. ÉVI ÉLELMISZER CSOMAG TÁMOGATÁS
ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
TÁMOGATÁS

 

Tisztelt Lakosság!
Az élelmiszer vásárlásra jogosító vásárlási utalvány benyújtására újra van lehetőség!
Támogatás iránti kérelem 2023. november 20.  és 2023. november 24. napja között nyújtható be

Ozora Község Önkormányzatánál (7086 Ozora, Szabadság tér 1.)

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, a benyújtási határidő jogvesztő!

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról, szociális ellátások

helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelet értelmében

 

 

Kérelem