Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvoda Fenntartó Társulása
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Ozorai Mesevár Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. Letöltés