OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2021. (VIII. 10.) önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosításáról. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A településrendezési eszközök véleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – 2021. 09.22-ig (15 nap a kihirdetéstől) juttathatják el elektronikus levél útján a polgarmester@ozora.hu e-mail címre, illetve postai úton az Ozora Község Polgármesteri Hivatal 7086 Ozora, Szabadság tér 1. címre.

 

Letöltés