Képviselő-testületi ülés
2020. szeptember 30.
Meghívó

Napirendi pontok

1./ Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta hozott fontosabb intézkedésekről

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

4./ A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának megtárgyalása és annak elfogadása

5./ Ozora Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának a 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása, elfogadása

6./ Ozora Községi Könyvtár 2019. évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása

7./ Ozora Községi Könyvtár Gyűjtőköri szabályzatának megtárgyalása, elfogadása

8./ Ozora Község Idősügyi koncepciója és stratégiájának megtárgyalása és elfogadása

9./ Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2020. (…..) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

10./ Ozora Község Önkormányzatának rendelet-tervezete a köztisztaság fenntartásáról

11./ Ozora Község Önkormányzatának Kt által hozott a Magyar falu programban keretein belül a temetővel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 121/2020. (VIII.27.) hat visszavonása

12./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés keretében végzett munkáról

13./ Az Ozora Árpád utca 1428 hrsz.-ú temetőben fellelhető veszélyes fenyőfák kivágására tett árajánlat megtárgyalása, elfogadása

14./ Ozora-Fürged-Magyarkeszi községek Óvoda Fenntartó Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadása

15./ Ozora Község Önkormányzatának kiválása az Ozora-Fürged-Magyarkeszi községek Óvoda Fenntartó Társulásból

16./ A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának megtárgyalása és annak elfogadása

17./ Ozorai Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének megtárgyalása és elfogadása

18./ Tájékoztató az Ozorai Mesevár Óvoda 2019 / 2020. nevelési évben végzett munkájáról, a 2020 / 2021. nevelési év előkészületeiről

19./ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság felszólításáról tájékoztatás

20./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata - Partnerségi egyeztetés és véleményezési szakasz lezárása

21./ Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) rendeletének módosítása (tervezet)

22./ Ozora Község Önkormányzatának rendelet-tervezete a köztisztaság fenntartásáról

23./ Ozora Község Önkormányzata Kt 3/2020.(III.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (tervezet) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

24./ A közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéni védőeszközök juttatás szabályzatának megtárgyalása, elfogadása

25./ Az Ozora Árpád utca 1428 hrsz.-ú temetőben fellelhető veszélyes fenyőfák kivágására tett árajánlat megtárgyalása, elfogadása

26./ Ozora Község Önkormányzata munkavédelmi kockázatértékelésének megtárgyalása, elfogadása

27./ Sérülékeny csoportok foglalkoztatásának tilalmi jegyzéke

28./ 7086 Ozora Mártírok utcába kihelyezett táblával kapcsolatos petíció megtárgyalása

29./ 7086 Ozora Hegyalja utcába kihelyezett táblával kapcsolatos petíciók megtárgyalása

30./ Képviselői észrevétel a közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatban

31./ Testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat megtárgyalása, elfogadása

32./ Baráth György helyi lakos Ozora külterület 0504 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos útkarbantartási kérelme

33./ Egyebek

Polgármesteri Hivatal
Cím: H-7086 Ozora, Szabadág tér 1.

Telefon: 06-74/598-001, 06-74/598-001
E-mail: hivatal@ozora.hu

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8-12 óráig
szerda: 8-12 óráig
péntek: 8-12 óráig


Falugazdász ügyfélfogadása minden szerdán: 8-16 óráigA pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges Acrobat Reader letöltéshez kattintson a lenti ikonra.