Illyés Gyula Társult Általános Iskola és Óvoda
Intézményünk az Illyés Gyula Társult Általános Iskola és Óvoda, amelynek székhelye községünkben, Ozorán, tagintézményei pedig Fürgeden és Magyarkesziben vannak. Intézményünk fenntartói Ozora, Fürged és Magyarkeszi Községek Önkormányzatai.
Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, melyben 160 gyermek tanul 8 osztályban. Minden, azt igénylő, gyermek napközis ellátásban részesül, jelenleg 4 csoportunk van.
2007-ben iskolánkat teljesen átépítettük, új bútorokat vettünk, modern felszerelésekkel, sporteszközökkel, játékokkal, fejlesztő-eszközökkel láttuk el, melyet azóta pályázati támogatásokból még tovább bővítettünk. Iskolánkban különösen büszkék vagyunk fejlett informatika felszereltségünkre, mely lehetővé teszi, hogy minden tanuló megismerkedjen a számítógépek, az internet világával.
A községünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: mind az óvodában, mind az iskolában megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló gyermekek felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is.

A tanórákon kívül is mozgalmas élet zajlik iskolánkban, a gyermekek különböző szakkörök közül választhatnak, tanulmányi, műveltségi és sportversenyeket szervezünk számukra, projektnapokkal színesítjük az iskolai életet, kirándulni, túrázni, kulturális rendezvényekre juttatjuk el tanulóinkat.
Iskolánk törekszik arra, hogy aktív részese legyen a község életének. Rendezvényeinkre, programjainkra várjuk a szülőket és községünk minden lakosát.

Cím: H-7086 Ozora, Szabadság tér 11.

Telefon:
06-74/498-682
Illyés Gyula Társult Általános Iskola és Óvoda igazgatója:
Boda Kornélia


Az intézmény honlapja:

http://w3.enternet.hu/
illyeso