Tisztelt Ozoraiak!

 

Ozora Község Önkormányzata a település környezeti minőségének javítását, és az infrastruktúra fejlesztése céljából, kommunális szennyvizeinek gyűjtését, tisztítását és elhelyezését az adott ingatlanon egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésével kívánja megvalósítani. A keletkező tisztított szennyvizet helyben tervezi elszikkasztani.

Ozorán egyedi szennyvízkezelést kell alkalmazni, mivel a település állandó lakosságszáma 2000 fő alatti és a szennyvízkibocsátás nem eléggé koncentrált ahhoz, hogy a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása gazdaságos legyen.

 

Az IN-DRÄN szennyvíztisztító beépítése:

https://youtu.be/WgTJrJeqBaE

Az IN-DRÄN szennyvíztisztító működése:

https://www.youtube.com/watch?v=Xh2doRFe-Nk

Honlap:

https://prowatech.com/fann-in-drain-egyszeru-es-olcso-hazi-szennyviztisztito.html

 

Tájékoztató

Nyilatkozat

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő idei évben is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Pályázati felhívás “A”

Pályázati felhívás “B”

 

Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvoda Fenntartó Társulása
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Ozorai Mesevár Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. Letöltés

OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2021. (VIII. 10.) önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosításáról. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült.

A településrendezési eszközök véleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – 2021. 09.22-ig (15 nap a kihirdetéstől) juttathatják el elektronikus levél útján a polgarmester@ozora.hu e-mail címre, illetve postai úton az Ozora Község Polgármesteri Hivatal 7086 Ozora, Szabadság tér 1. címre.

 

Letöltés